Livslang Uddannelse 2002 (in Danish)

Program for torsdag den 22. august, kl. 13.00 - 16.00
(L-studienævnet)

13:00 v. Lars G. Johansen:
Har vi så også brug for Galileo? Karakteristika ved Galileo og paralleller til GPS, specielt omkring signalstruktur og en- og tovejskommunikation. Demonstration af Matlab kode, der genererer GPS og Galileo signaler.
Teoretisk, orienterende

14:00 v. Kai Borre:
DEMONS--A Deformation Monitoring System. Med afsæt i et NOVI Innovation firma er der udviklet et sand tids system til monitorering af store bygværker, tektonisk aktive zoner, m.v. Alle vektorer estimeres i sand tid med en nøjagtighed på brøkdele af millimeter. Vektorerne må højest være et par kilometer lange og have højdeforskelle på under 20 meter. Vi beskriver, hvorledes den høje nøjagtighed opnås, og vi viser en demo med observationer fra en aktivitet i Norcia, Italien i maj, 2002. Denne pdf-fil beskriver DEMONS.
Praktisk, orienterende

15:00 v. Kai Borre:
EASY Suiten. I et nyt forsøg på at gøre processering af GPS observationer forståelig for studerende har jeg udarbejdet en halv snes Matlab filer, der berører problemkernen. Demonstration af flere af filerne skulle sælge budskabet. Suiten skabes i forståelse med tidsskriftet GPS Solutions og er fortsat under udvikling indtil offentliggørelsen ved årets udgang. Matlab filerne hentes her.
Praktisk, orienterende


 
 
Designed by Lars G. Johansen. DGC 1999-2003