Årsberetning 2004

Konferencer
 • I dagene 23. til 25. maj deltog Kai Borre i Munich Satellite Navigation Summit 2004.
 • I dagene 21. til 24. september deltog Kai Borre og Laust Olsen i ION GNSS, Long Beach.
 • I dagene 8. til 10. december deltog Nicolaj Bertelsen, Kai Borre og Peter Rinder i Navitech 2004, ESTEC Nordwijk.
Kontrakter og forpligtende samarbejder

I slutningen af januar underskrev Saab Ericsson Space og Dansk GPS Center en samarbejdskontrakt.
Den 22. december udsendte Videnskabsministeriet en pressemeddelelse om, at IT-korridoren ville bevilge 1.5 mio. kr. til projektet "Navigation og IT i Danmark" (NavIT.dk) -- et projekt ledet af Dansk GPS Center.

Evalueringer
 • Den 30. januar deltog Kai Borre som opponent ved Borys Stoews ph.d. forsvar, Chalmers University of Technology.
 • I marts deltog Kai Borre i et internationalt evalueringspanel i Trondheim "Evaluation of Norwegian Research in Engineering Science".
 • I november assisterede Kai Borre "Galileo Joint Undertaking" med diverse evalueringer.
Personaleforhold
 • Den 1. april tiltrådte Per Høeg som professor.
 • Den 1. juli blev Peter Rinder og Nicolaj Bertelsen ansat som forskningsassistenter.
 • Den 1. august blev Laust Olsen indskrevet som ph.d. studerende.
Forskning og publicering

Der henvises til oversigten over igangværende forskningsaktiviteter på DGC's forskningsside samt listen over DGC relaterede publikationer.

Forskningsbevilling

STVF projektet "Global Atmospheric Water Vapour Profiling Using GPS and GALILEO Satellites" løber til udgangen af 2006 og kan følges på dets hjemmeside.

Lokale aktiviteter og samarbejde

I 2001 etablerede DGC et netværk for små og mellemstore danske virksomheder, der var interesserede i vidensopbygning om det europæiske satellitsystem Galileo. Netværket holdt møde den 10. maj, hvor Steen Hougs, ESA orienterede om de seneste udviklinger omkring EGNOS og Galileo.
Galileo netværk homepage

European COST Action

Kai Borre er dansk repræsentant i Management Committee i COST Action 625: 3-D Monitoring of Active Tectonic Structures. Den anden danske repræsentant er Holger Lykke-Andersen, Århus Universitet. Kai Borre deltog i dagene 12. til 16. maj i COST 625 møde i Granada.
Cost625 homepage.

Diverse aktiviteter
 • Den 26. april indviedes Center for Rumfart på Aalborg Universitet med minister Helge Sander, den russiske astronaut Vladimir Kovalyonok, m.fl.
 • I perioden 20. til 31. juli besøgte Kai Borre samme med kollega Günter Hein, Bundeswehr Universität München Litauen for at orientere om mulighederne for at deltage i udviklingen af Galileo. Besøget omfattede et heldagsmøde i trafikministeriet, besøg på Vilnius og Kaunas Tekniske Universiteter, Bite og en lang række andre private firmaer.
GPS master uddannelse
 • Sommeren 2004 bestod ni studerende master graden i GPS Technology.
 • I dagene 7. og 8. september besøgte 9. semester studerende Saab Ericsson Space og Onsala Space Observatory.
 
 
Designed by Lars G. Johansen. DGC 1999-2003