Årsberetning 2003

I regi af Aalborg Universitets Livslang Uddannelse holdt Lars G.
Johansen og Kai Borre den 20. august forelæsningerne
 • Karakteristika ved Galileo og paralleller til GPS
 • Opnåelige nøjagtigheder i GPS med postprocesserings software
 • Fremtidige anvendelser af GPS og Galileo
   

Konferencer

 • I dagene 24. til 26. marts deltog Kai Borre i Satellite Navigation
  Summit Meeting, München.
   
 • Den 9. til 12. september deltog Borre i ION GPS 2003 Portland, Oregon
   
 • Endvidere deltog Kai Borre og Laust Olsen den 13. til den 15. oktober i "Atmospheric Remote Sensing using Satellite Navigation Systems" Special Symposium of the URSI Joint Working Group FG, Matera, Italien, hvor Laust Olsen fremlagde paperet "Water Vapour Profiling Using LEO-LEO Inter-Satellite Links"
   
 • På Nordic Matlab Conference i København den 21. til den 22. november gav Kai Borre en invited key-note address
   

Forskning og publicering

Der henvises til oversigten over igangværende forskningsaktiviteter på DGC's forskningsside samt listen over DGC relaterede publikationer.


Forskningsbevilling

STVF projektet "Global Atmospheric Water Vapour Profiling Using GPS and  GALILEO Satellites" kan følges på dets hjemmeside.


Lokale aktiviteter og samarbejde

 • I 2001 etablerede DGC et netværk for små og mellemstore danske  virksomheder, der interesserede i vidensopbygning om det europæiske satellitsystem Galileo. Netværket holdt møde den 18. august.
  [nc.aau.dk\galileo] 
   
 • I samarbejde med Dansk Industri afholdtes den 10. oktober en industridag om Galileo.
   

European COST Actions

 • Kai Borre er dansk repræsentant i Management Committee i COST Action 625: 3-D Monitoring of Active Tectonic Structures. Den anden danske repræsentant er Holger Lykke-Andersen, Århus Universitet. Kai Borre deltog i dagene 12-13. december i en workshop i Firenze, Italien - Cost625 homepage.
   
 • Endvidere er Kai Borre dansk repræsentant i Management Committee for COST Action 716: Exploitation of Ground-Based GPS for Climate and Numerical Weather Prediction Application. Den anden danske repræsentant er Per Høeg, Dansk Meteorologisk Institut. I dagene 1-3. december deltog Kai Borre i det sidste møde i Management Committee i de Bilt,Holland - Cost716 homepage.
   

Diverse aktiviteter

 • Fra den 9. til den 25. maj rekognoscerede Kai Borre for nye bjergstationer i Norcia regionen i Appenninerne. Stationerne skal forsynes med GPS modtagere, der i sand tid via internettet sender observationerne til DGC til processering. Formålet er at detektere skorpens bevægelser ved Europas mest aktive jordskælvszone.
   

GPS master uddannelse

Sommeren 2003 tildeltes to studerende master graden i GPS Technology.

 
 
Designed by Lars G. Johansen. DGC 1999-2003