Årsberetning 2002

GPS specialeuddannelsen

Sommeren 2002 tildeltes fire studerende master graden i GPS Technology.

Livslang uddannelse

Den 22. august deltog Lars G. Johansen og Kai Borre i Aalborg Universitets Livslang Uddannelse med forelæsningerne nedenfor. Det fuldstændige program kan ses her.

 • Galileo - karakteristika og paralleller til GPS
 • DEMONS - A Deformation Monitoring System
 • EASY Suite - en Matlab fil samling til GPS processering
Konferencer
 • I dagene 28. til 30. januar deltog Kai Borre i National Technical ION meeting, San Diego, den ene formiddag som co-chair. Den 23. til 24. maj deltog Borre i 5th International Conference "Environmental Engineering", Vilnius og fremlagde paperet "Subsidence Monitoring System Using Real-Time GPS Sensors". Borre deltog den 27. til 29. maj i 9th International Conference on Integrated Navigation Systems, Saint Petersburg.
 • Endvidere deltog Kai Borre den 17. til den 21. juni i 5. Hotine-Marussi symposium, Matera, Italien og fremlagde paperet "Helmert Geometry".
 • Den 21. til 29. september deltog Borre i ION GPS 2002 Portland, Oregon, og endelig den 5. til 6. december i Civil GPS Service Interface Committee, Eurocontol, Brussels.
Forskning og publicering

Der henvises til oversigten over igangværende forskningsaktiviteter for Kai Borre og Lars G. Johansen på DGC's forskningsside samt listen over DGC relaterede publikationer.

Forskningsbevilling

Den 4. december bevilgede STVF 2.5 mio. kr på grundlag af DGC's ansøgning "Global Atmospheric Water Vapour Profiling Using GPS and GALILEO Satellites". Projektets initierende problemstillinger og målsætninger kan findes på projektets foreløbige hjemmeside.

Lokale aktiviteter og samarbejde
 • Som i 2001 ofrede DGC en del tid i 2002 på at forberede små og mellemstore danske virksomheder på at udnytte det kommende europæiske satellitsystem Galileo. Usikkerheden om Galileos fremtid påvirker planerne om et konkret udspil.
 • DGC indledte i efteråret et flerårigt samarbejde med TERMA A/S.
European COST Actions
 • Kai Borre er dansk repræsentant i Management Committee i COST Action 625: 3-D Monitoring of Active Tectonic Structures. Den anden danske repræsentant er Holger Lykke-Andersen, Århus Universitet. Kai Borre og Lars G. Johansen deltog i dagene 3-6. maj i workshops og Management Committee møde i Camerino, Italien - Cost625 homepage.
 • Endvidere er Kai Borre dansk repræsentant i Management Committee for COST Action 716: Exploitation of Ground-Based GPS for Climate and Numerical Weather Prediction Application. Den anden danske repræsentant er Per Høeg, Dansk Meteorologisk Institut. I dagene 13-16. oktober deltog Kai Borre i møde i Management Committee i Bern, Schweiz - Cost716 homepage.
Diverse aktiviteter
 • Fra den 26. april til den 11. maj udførte Kai Borre sætningsmålinger ved hjælp af GPS langs et terrænprofil ved Norcia i Appenninerne. Profilet skærer to brudzoner, der kan genkendes i marken. Målekampagnen er en fortsættelse af en lignende aktivitet i 2001.
 • Kai Borre var den 13. juni opponent, da Jon Svendsen på NTNU, Trondheim forsvarede sin ph.d. afhandling, og den 17. december, da Dennis Odijk forsvarede sin ph.d. afhandling på Delft Tekniske Universitet.

 
 
Designed by Lars G. Johansen. DGC 1999-2003