Hvad er Dansk GPS Center

Dansk GPS Center (DGC) er etableret i 1996 som en selvstændig videnskabelig enhed på Aalborg Universitet. Centerets grundlæggende motivation er at følge, understøtte og præge den teknologiske udvikling inden for satellitbaseret navigation, og centeret har faglige rødder i landmåling, geodæsi, matematisk modellering og digital signalbehandling. Det globale positioneringssystem GPS giver mulighed for nøjagtig tid- og stedbestemmelse og har været en revolution inden for navigation, og i takt med at prisen på GPS modtagere falder og nøjagtigheden forbedres øges anvendelses-mulighederne kraftigt. Styrket af det kommende europæisk kontrollerede system kaldet Galileo vil den elektroniske positioneringsteknologi blive et naturligt element i teknologisamfundet, og man vil se produktoptimering og integration af denne teknologi i mange sammenhænge fremover - først og fremmest rettet mod infrastrukturelle og kommunikationsmæssige anvendelser.

Dansk GPS Center har som formål:
  • at følge udviklingen i satellitbaserede positioneringssystemer på systemniveau
  • at indsamle viden om de nyeste teknologier inden for GPS modtager udvikling
  • at opbygge en vidensbase af algoritmer og software til post processering af GPS data
  • at forske i og udvikle nye optimerede signalbehandlingsformer til processering
  • at opbygge netværk med henblik på vidensformidling
  • at assistere på faglig vis små og mellemstore industrielle virksomheder
  • at skabe og vedligeholde internationale kontakter på universiteter og virksomheder
  • at deltage i internationale forsknings- og udviklingsprojekter
  • at blive bekendt med og støtte fremkomsten af nye anvendelser af teknologien
  • at fremme interessen og forståelsen for positioneringsteknologi generelt

Herudover er en hovedopgave at undervise på og have ansvaret for den engelsksprogede specialisering på master niveau, GPS Technology, som DGC tog initiativ til at oprette i 1999.

About Danish GPS Center - in English here

 
  Designed by Lars G. Johansen. DGC 1999-2003